Wycieczki i imprezy w 2018 roku

 

1. KARNAWAŁ NA BRZANCE 13 stycznia
2. OSTATKI CZYLI POŻEGNANIE KARNAWAŁU 13 lutego
3. SPOTKANIE Z LUDŹMI GÓR marzec
4. GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE – SZUKANIE WIOSNY 27 – 29 kwietnia
5. KLUBOWA MAJÓWKA maj
6 NOC KUPAŁY czerwiec
7. BIESZCZADY – WĘDRÓWKI PO KRAINIE ŁAGODNOŚCI 2 – 5 sierpnia
8. ZAKOPANE – ZAKOŃCZENIE SEZONU 19 – 21 października
9. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  9 listopada
10. ZADUSZKI I ANDRZEJKI  24 listopada
11. PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ – 2018 ROK 28 grudnia

Dodatkowa inicjatywa: 

„WĘDRÓWKI JEDNODNIOWE PO OKOLICACH TARNOWA I NIE TYLKO”
W TERMINACH KAŻDORAZOWO UZGADNIANYCH
Z KOL. MAĆKIEM ZIOMKIEM 
tel. 607 578 114