Władze Klubu:

Zarząd Klubu

Maria Ogrodnik-Grudzień Prezes Zarządu
Maciej Ziomek Wiceprezes Zarządu
Włodzimierz Grabarz Sekretarz
Teresa Tomaszek Skarbnik
Zdzisław Drabik Członek Zarządu
Stanisław Sitko Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 Danuta Sitko
 Jadwiga Romaniewska  
 Franciszek Prokuski