Historia

W 1976 roku, część członków Oddziału PTTK przy Zakładach Azotowych w Tarnowie z powodzeniem uprawiających kwalifikowaną turystykę górską oraz członkowie Klubu Wysokogórskiego zrzeszeni w tym Oddziale, postanowili utworzyć przy Oddziale PTTK nową jednostkę organizacyjną, skupiającą tych wszystkich, którzy uprawiając turystykę górską, pragnęli propagować także szeroko pojętą kulturę i sztukę, mającą swoje górskie korzenie lub tworzoną pod wpływem natchnienia czerpanego z górskich uroków.

Na pierwszym spotkaniu tych zapaleńców powołano do życia działający na prawach koła Klub Górski, któremu z racji geograficznego położenia Tarnowa na przedgórzu karpackim nadano imię „KARPATY”. Karpaty były też upatrywane jako główny teren przyszłej działalności Klubu, choć już wtedy wielu jego członków marzyło o przeniesieniu działalności turystycznej w góry wysokie, także poza granicami Europy.

Klub został zarejestrowany w Zarządzie Głównym PTTK a pierwszym jego prezesem został inicjator jego założenia Stanisław Ligęza.

Początkowo Klub posiadał trzy sekcje: Turystyczną, Wysokogórską i Narciarską. Z czasem Sekcja Narciarska usamodzielniła się i wyszła ze struktur klubowych. W wyniku tego zaniechano podziału Klubu na sekcje.

Powstanie Klubu przyjęto w macierzystym Oddziale PTTK z mieszanymi uczuciami. Było wielu zwolenników, którym spodobała się nowa forma uprawiania turystyki i ci przystąpili do Klubu. Było również wielu przeciwników jego założenia, obawiających się przejścia do Klubu najbardziej aktywnych działaczy Oddziału. Byli też tacy, którzy traktowali powstanie Klubu jak słomiany zapał kilku entuzjastów i nie wróżyli mu długiego żywota.

Na przekór wszystkim trudnościom Klub powstał, rozpoczął swą działalność i nadal jest przystanią dla wszystkich górskich marzycieli.

Rok 2016 jest rokiem jubileuszowym. Będziemy obchodzić czterdziestolecie Klubu! To dużo czy mało? Patrząc wstecz można stwierdzić, że przeżyliśmy razem wspaniałe chwile. Zwiedziliśmy wiele zakątków świata, często bardzo egzotycznych. Nie wszystko udało się zrealizować. Czas zaciera ślady w naszej pamięci. Ale Klub istnieje i działa na przekór wszystkim przeciwnościom i zawirowaniom. I mamy nadzieję, że przed nami jeszcze wiele atrakcyjnych wypraw.

Wazniejsze wyprawy i obozy górskie